Dé Besteksystematiek van Nederland


Ontdek NBS

De besteksystematiek van NBS wordt gekenmerkt door eenvoud en biedt actuele aan wet- en regelgeving getoetste data voor betrouwbare bestekken. De NBS-database is overzichtelijk en heeft een heldere hoofdstukopbouw en indeling volgens de traditionele werksoorten classificatie. Het overgrote deel van de bouwbestekken in Nederland wordt via deze classificatie geschreven. 

De NBS systematiek richt zich naast nieuwbouw ook op onderhoud aan bestaande bouw. Met de NBS besteksystematiek bent u zeker van een duidelijk contract. Uitvoerende partijen zien direct wat er van hen wordt gevraagd. Up-to-date database Traditioneel contracteren Sluit aan op UAV 2012 Periodieke updates

Over NBS


De mensen achter NBS

Het team achter de Nederlandse Besteksystematiek houdt zich sinds jaar en dag bezig met contracteren in de bouw. Met NBS kan via de werksoorten classificatie op traditionele wijze worden voorgeschreven en is men zeker van een duidelijk contract. 

De NBS-database is in eerste instantie gericht op de voorschrijvende markt. Daarnaast kunnen fabrikanten van bouwstoffen hun producten laten opnemen in de NBS-database. Hiermee vergroten zij flink hun kans om in de ontwerpfase van een gebouw te worden voorgeschreven in het bestek. Geïnteresseerd in NBS? Na registratie kunt u de database direct kosteloos downloaden.

Intellectueel eigendom

NBS heeft haar besteksystematiek ontwikkeld op basis van de werksoorten classificatie. De hoofdstukindeling van de NBS besteksystematiek is ontleend aan het SRW (standaard referentiebestek woningbouw) dat ook geënt is op deze classificatie en vrij beschikbaar is in het publieke domein
De paragraafindeling achter de hoofdstukken is door NBS BV ontwikkeld en voor het eerst uitgegeven en is daarmee auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten komen NBS BV toe als maker en houder hiervan. Dit geldt ook voor de onderliggende structuur en tekst van artikelen, kortteksten en neutrale specificaties. In de NBS besteksystematiek zijn ook fabrikant specifieke bouwstofomschrijvingen opgenomen. Deze informatie heeft de fabrikant aan NBS beschikbaar gesteld en blijft eigendom van de fabrikant. 

Volgens artikel 1 van de Auteurswet heeft de maker van het werk het uitsluitend recht om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen en heeft persoonlijkheidsrechten. Alle aan NBS BV toebehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow) die via de NBS besteksystematiek beschikbaar worden gesteld, komen uitsluitend toe aan NBS BV. Ook alle afkomstige, huidige en toekomstige uitgaven van de NBS besteksystematiek blijven eigendom van NBS BV met uitzondering van rechten van derden. Meer informatie over auteursrecht kunt u vinden op de website van Stichting Auteursbelangen www.auteursrecht.nl

Diensten


Kosteloos te gebruiken

De database van NBS is kosteloos te gebruiken. Om met de NBS-database te kunnen werken is software nodig, met software van onderstaande softwarehuizen kunt u direct aan de slag.

Wilt u ook gebruik maken van de database van NBS? Registreer u dan hier online. Na uw registratie ontvangt u een email met een link om de NBS-database te downloaden. Download de database en ga direct aan de slag.

Downloads


NBS-database en updates

De database en periodieke updates van NBS zijn kosteloos te gebruiken en altijd up-to-date. De laatste versies kunt u op onze hier vinden.

Downloads

Gebruikers


Met de NBS besteksystematiek kunt u als bestekschrijver snel en efficiënt projectbestekken maken en bewerken. Door toevoeging van de in NBS opgenomen bouwstofspecificaties maakt u het projectbestek compleet.

Voordelen van de NBS besteksystematiek voor de bestekschrijver:

  • Door de periodieke updates van de NBS besteksystematiek zijn de normen en regelgeving altijd up to date en de bouwstofspecificaties altijd actueel. 
  • Er zijn geen licentiekosten verbonden aan het gebruik van de NBS database. Deze is dus gratis te gebruiken.
  • Met de NBS systematiek kan in combinatie met de bestekverwerkende software KUBUS Spexx via een hyperlink direct productinformatie op de website van de fabrikant worden geraadpleegd. 
  • Updates worden uitgevoerd in de database van de NBS besteksystematiek. Dit is stabieler en werkt sneller dan het gebruik van externe additionele formaten en (online)bestanden. 
  • Fabrikantgebonden bouwstofspecificaties zijn in NBS integraal opgenomen in de bestekdatabase. Ze zijn daardoor volledig passend voor opname in het traditionele NBS werksoorten bestek.

Fabrikanten


Afzetkans van uw bouwstoffen vergroten?

Deze fabrikanten hebben al gekozen voor opname in het NBS bestek

Het bouwproces

Het bouwproces wordt gekenmerkt door fases. Als fabrikant van bouwstoffen wilt u graag al in de beginfase onder de aandacht komen van de opdrachtgever en architect. De NBS besteksystematiek biedt u hiervoor het perfecte platform.


Ontwerpfase


U wilt natuurlijk de kans maximaliseren dat uw bouwstoffen worden toegepast in een bouwwerk. Dat begint bij uw bouwstoffen onder de aandacht brengen bij voorschrijvers in de ontwerpfase. Zij kiezen op basis van kwalitatieve kenmerken welke bouwstoffen zij voorschrijven in het bestek. Het bestek vormt het contract tussen opdrachtgever en aannemer.


Contract


In het contract is vastgelegd dat uw bouwstof door de aannemer moeten worden besteld en toegepast. De aannemer heeft hierin geen keuzevrijheid en kan hier alleen gemotiveerd van afwijken na akkoord van de opdrachtgever. Kortom als uw bouwstof in de ontwerpfase wordt voorgeschreven en contractueel vastgelegd, maximaliseert u de afname kans. Als het contract geen fabrikant gebonden bouwstof voorschrijft dan bestelt de aannemer zijn bouwstoffen doorgaans bij zijn vaste leveranciers tegen een gunstige prijs. Opname van fabrikant bouwstoffen in een artikel-bestelsysteem heeft daarom weinig invloed op afname van bouwstoffen in de bestelfase.


NBS besteksystematiek


Als uw bouwstoffen zijn opgenomen in de database van de besteksystematiek waarmee de voorschrijver werkt, kunnen zij in een bestek worden voorgeschreven. De NBS besteksystematiek is de meest actuele en gebruikersvriendelijke besteksystematiek in Nederland. NBS is bovendien gratis te gebruiken door de voorschrijvers en wordt ieder kwartaal ge-update naar de meest actuele regelgeving en normering. Veel voorschrijvers maken daarom gebruik van de NBS besteksystematiek. Fabrikanten hebben dus het meest baat bij opname van hun bouwstoffen in de database van de NBS. Want dat geeft de grootste kans om te worden voorgeschreven in het bestek en via het contract de meeste zekerheid voor daadwerkelijke toepassing van de bouwstof.