KUBUS B.V.


Gebruiksvriendelijk programma onder Windows voor het samenstellen van bestekken

Systeemhuis: KUBUS

Bezoekadres: Stuiverstraat 100, 5611 TC EINDHOVEN
Telefoon: (040) 213 19 50
E-mail:
Website: www.kubusinfo.nl

Functies en eigenschappen: Combineert alle gebruikelijke mogelijkheden van moderne tekstverwerkers waaronder snelheid van werken, zoeken, spellingscontrole, notities, opmaakprofielen, luxe afdrukvoorbeeld met de wensen van de bestekschrijver. Zoals automatische bestekcontrole op achtergrond, snel zoeken in de catalogus en meerdere referentiebestekken tegelijk, gemakkelijk controleren van automatisch geüpdatete bestekteksten, nota van wijzigingen, zelf invuladviezen vastleggen, gratis Reviewer met annotaties voor controlerondes etc.

Integratie en Koppelingen: Koppelingen met alle benodigde informatiebronnen, bestekservices, NBD, BouwConnect, etc. 

Omgeving: Alle versies vanaf Windows XP, 32 en 64 bit. Beveiliging niet via hardware sleutel maar met licentiecodes. Naast standalone licenties ook floating netwerklicenties voor flexibel gebruik op uw netwerk en PayPerUse licenties voor gebruikers die minder dan 100 uur per jaar bestekken schrijven.


Bezoek website KUBUS B.V.